Category Archives: umre

Umre Ve Fiyatları

umre ; ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kabe`yi ziyaret etmelerine umre denir. umre ve fiyatları da dönemsel olarak farklılık göstermektedir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup… Read More »