Category Archives: kelime mealli kuranlar

Kuran Meali Oku

  Kur’ân-ı Kerim, Allah’ın emir ve yasaklarını, önerilerini, uyarılarını, öğretilerini, dünya ve ukba saadetinin kazanım yollarını izah etmek üzere Allah (c.c) tarafından Arapça olarak vahiy yolu ile Hz. Muhammed’e (a.s) 23 yıllık bir zaman içinde farklı hikmetlere, sebeplere ve şartlara bağlı olarak indirilmiştir. Hz. Muhammed’den sonra da nesilden nesile tevatür yoluyla nakledilerek bize kadar ulaşmış… Read More »