Category Archives: Hanım Sahabeler

Hz. Rabia’nın Hayatı

Hz. Rabia’nın hayatı; Hz. Râbia, gönlünde Allah sevgisinden başka bir sevgi ol­mayan bir mâna insanıdır. İslâm tasavvufunun ilk kadın mey- velerindendir. Hicrî 100 ile 180 yılları arasında yaşamıştır. Basra’da doğ­muş, büyümüş, mânevi hayatını burada geçirmiştir. Künyesi “İyiliğin annesi” anlamında Ümmü’l-Hayr’dır. Doğduğunda bebeğe saracak bir bez, yakacak bir kandil bulamayacak kadar fakir bir ailenin dördüncü kızıdır.… Read More »

Hz Fatıma Kimdir ?

Hz Fatıma Kimdir ; Allah Resulu (a.s.m.) ile Hz. Hatice Annemiz’in en küçük kız­larıdır. Hz Fatıma Kimdir ne zaman doğdu ?  Fatımatü’z-Zehra, Kâbe’nin yıkılıp yeniden yapıldığı,  Al­lah Resûlü’nün (a.s.m.) hakemlik yapıp Hacerü’l-Evsed’i mübarek elleri ile yerine koyduğu tarihî bir yılda dünyaya gözlerini açtı.[1] O sırada Efendimiz 35, Hz. Hatice Annemiz ise 50 yaşındaydı. Efen­dimiz ve… Read More »

Hz. Zeynep’in Müslüman Olması

Hz. Zeynep’in müslüman olması evlenmesinden sonra gerçekleşmiştir.Çünkü babasına peygamberlik onun evlenip evden ayrılması ile gelmiştir. Hz. Zeynep’in müslüman olması süreci tam olarak şöyle gerçekleşmiştir; Zeynep Annemiz, baba ocağına bu gidiş gelişleri sırasında, Allah Resûlü’nün (a.s.m.) peygamberlik sürecine, babasının hâllerine yakından şahit oldu. İlk vahyin gelişini ilk olarak öğrenen kişilerden olma şerefini elde etti. Olanlara ilgisiz… Read More »

Hz. Zeynep’in Evliliği

Hz. Zeynep’in evliliği şöyle gerçekleşmiştir; Hz. Zeynep geliştikçe dikkatini çektiği kişilerden biri de Hz. Hatice’nin çok sevdiği kız kardeşi Hâle binti Huveylid idi. Hâle Annemiz, aklından geçenleri Mek­ke’nin eşrafından olan oğlu Ebul-Âs b. Rebî’ye açınca onun da Zeynep’i be­ğendiğini, hatta onunla evlenmek istediğini anladı. Oğlunun duygularını öğrenen Hâle Annemiz, vakit kaybetmeden kız kar­deşi Hz. Hatice… Read More »

Hz. Zeynep’in Çocukluğu

Hz. Zeynep’in çocukluğu ve süt anneye verilmesi; Hz Hatice kızı 7 günlük iken o günkü Arap âdetlerine uyarak kızının daha sağlıklı ve iyi büyümesi için sütanne aramaya başladı. Bir süre sonra kızlarını Allah Resûlü’nün (a.s.m.) halası Safiye Annemiz’in cariyesi Selma Hanım’a verdiler. Sütanneye verildiği gün onun için birçok özel ve güzel şeyler yapıldı. Önce akika… Read More »

Peygamberimizin İlk Kızı

Peygamberimizin ilk kızı Hz Zeynep Allah Resûlü’nün (a.s.m.) Hz. Hatice Anne­miz’den olan ilk kızıdır. Allah Resûlü (a.s.m.) ile Hz. Hatice evlendikten dört yıl sonra ilk çocukları oldu. O sırada Efen­dimiz 29, Annemiz ise 44 yaşındaydı. Efendimiz ona Kasım adını verdi. Aile­yi çok sevindiren, evlerine neşe saçan Kâsım’dan bir yıl sonra dünyalar güzeli bir kızları oldu. Efendimiz… Read More »