İhvan Tesettür Giyim

Category Archives: Esma-ül Hüsna

El Kuddüs İsminin Faziletleri

El Kuddüs İsminin Faziletleri, faydaları ve sırları çoktur. Bu sırları şöyle sıralayabiliriz; El Kuddüs İsminin Faziletlerinden biri şudur; bu ismi kendinden geçinceye kadar zikredenler nefsi emmarenin elinden yakayı kurtarır, kö­tü ahlaklardan kurtulur, ahlakı hamide sahibi olurlar. Bu mübarek ism-i şerife devam eden kul, şeytanın pisliklerinden ve vesveselerinden Allah’ın izni ile kurtu­lur. Bütün azalarım temizlemiş olur. […]

El Kuddüs İsmi

oy nr 0 0 O A n * o i El Kuddüs İsminin anlamı; Nefs-i emmârenin kirlettiği nefis ve kalpleri temizle­yen. O iyilerin nefislerini günah kirlerinden temizler, kötüleri de alınlarından ve ayaklarından yakalamıştır. El Kuddüs İsmi ile ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor: “Temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imandandır.” Allah Azze ve Celle buyurdu: “Ben, çok tevbe […]

El Melik İsminin Sırları

Cenab-ı Hakk’ın El Melik İsminin Sırları esrarı pek çoktur. El Melik İsminin Sırlarından biz birkaç tanesini yazmakla yetineceğiz: El Melik İsminin Sırları; 1-   Bu mübarek isim, gavsın zikridir. Cenab-ı Hakk’ı bu mübarek ismi ile anmaya devam ederler, maveradan başka sırlara vakıf olurlar. 2-   Bu mübarek ismi yüzüğünün kaşına yazıp korktuğu kimsenin yanma girene, zalim kötü gözle […]

El Melik İsmi

El Melik isminin ebced hesabı; T Rt TV T A r * rr rr M n   El Melik isminin anlamı; Sen ol meliksin ki, melekûtuna uzlet yok. El Melik isminin açıklaması; Yani, mülk umumen O’nundur. Sen, hem O’nun mülkü­sün, hem memluküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu ke­lime, şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor: “Ey […]

Er Rahim İsmiyle Hacet Duası

Er Rahim İsmiyle Hacet Duasıyla ilgili Abdullah b. Amr (r.a.)’dan. Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor: “Bir kimsenin Allah Teala’dan bir isteği olursa çar­şamba, perşembe ve cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü gelince mescide gitmeden güzelce temizlensin. Bir sadaka versin. Cuma namazını kılınca şöyle dua etsin: Er Rahim İsmiyle Hacet Duası Arapçası Er Rahim İsmiyle Hacet Duası […]

Er Rahim İsmi Şerifinin Sırları

Er Rahim İsmi Şerifinin Sırlarına erişmek için zikir olarak devamlı çekilmesi gerekmektedir. Er Rahim İsmi Şerifinin Sırlarına bu esmayı inanarak ve halis bir amelle çekilerek erilebilir. Er Rahim İsmi Şerifinin Sırları şöyle sıralanabilir; Devamlı okuyan, zamanın kötülüklerinden korunur ve emniyet içinde hayatını devam ettirir. Bu mübarek satır yazıldıktan sonra suya karıştırılıp ağa­cın dibine dökülürse meyvesi […]

Er Rahim İsminin Sırları

Er Rahim İsminin Sırları bir çoktur. Er Rahim İsminin Sırlarına ermek için bazı şartları yerine getirerek ve bazı sayılarda okunması gerekmektedir.Er Rahim İsminin Sırlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 1-                          Şems saatinde bu mübarek ism-i şerifi (258) defa okuyanlar vesvese hastalığından kurtulurlar. 2-                         Selâmün kavlen min rabbin rahıym.” Ayet-i kerimesi (818) defa, salavat-ı şerife (130) defa. Fatiha-i […]

İsmi Rahman Duasının Sırları

İsmi Rahman duasının sırları çok fazladır. İsmi Rahman duasının sırları bütün büyük zatlar tarafından bildirilmiştir. İsmi Rahman duasının sırlarını şöyle sıralayabiliriz. Bir gün Rasulü Ekrem (a.s.) mescitte otururken Cebrail Aleyhisselam geldi. Efendimiz’e şöyle dedi: “Cenabı Hakk sana selam gönderdi. Bir hediye verdi. Bu hediye senden önce gelip geçen hiçbir peygambere verilmemiştir.” Efendimiz (a.s.) da Cebrail […]

Esma-ül Hüsna İle Dua

Esma-ül Hüsna İle Duaya peygamberimizden nakledilen bir hikaye ile örnek verelim; Bir gün Resulü Ekrem (a.s.) arkadaşları ile otururlarken Sülemî kabilesinden adamın biri ağlayarak Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna geldi. Efendimiz (s.a.v.) ona: Ey Beni Sülemî kabilesine mensup kişi! Seni üzüp ağla­tan şey nedir? “Namaza kalkınca bende bir hezeyan meydana geliyor. Uyuyunca kötü ve çirkin rüyalar […]