Category Archives: Esma-ül Hüsna

El Halık İsmi Şerifi

El Halık ismi şerifi; “Hâlifesin ki, mahlûkuna nihayet yok. Her şey senin kaza ve kaderinle meydana gelir. Sen kudretinle varlık­ları yaratansın.” Size rızık veren Allah’tan başka bir Hâlık var mıdır? Mevcudatı yoktan var eden kimdir? Öldürüp dirilten o değil midir? Yaratan, güzel bir suret veren, hep O’dur. İmam Şafii Hazretleri, bir konuşmalarında arkadaşlarına şöyle dedi:… Read More »

El Mütekebbir İsminin Anlamı

El Mütekebbir isminin anlamı “Öyle yüce ve büyüksün ki, büyüklüğün izafi değil, ancak Sen’in sıfatındır.” El Mütekebbir isminin anlamıyla ilgili açıklama Cenab-ı Hakk’ın Zat’ını Mütekebbir ismi ile isimlen­dirmesi bir tevazu, bir tenazüldür ki misalleri pek çoktur: “Adem’i kudret elimle yarattım.” “Tuba ağacını elimle diktim.” “Acıktım, beni doyurmadın, susadım, su vermedin, has­talandım, ziyarete gelmedin…” gibi. Bizim… Read More »

El Cebbar İsminin Anlamı

El Cebbar isminin anlamı ve ebced hesabı; nv VI no nn n A VY vr M nn El Cebbar isminin anlamı “İstediğini yapan, mutlak hükmün sahibidir. Her mevcut azameti karşısında küçüktür.” Bu ismin şemsiyesi altına giren insanlar, bu makam sa­hipleri alçak gönüllü olur. Bu yüce makama ulaşanlar pek azdır. Çünkü bunlar hem dış görünüşlerinin hem… Read More »

El Müheymin İsminin Sırları

El Müheymin isminin sırları ve faziletleri çoktur. El Müheymin isminin sırlarına vakıf olabilmek için bu ismi şerifi aşağıda belirtilen adetlerde ve saatlerde çekmek gerekir. El Müheymin isminin sırlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 1-   Gusül abdesti aldıktan sonra, tenha bir yerde yüz defa okuyan, dileğina nail olur, kalbi nurlanır. Bu mübarek ismin kadrini ancak veliler bilir. 2-  … Read More »

El Müheymin İsmi

El Müheymin İsminin Ebced Hesabı IV or 1 o U 1A o ^ oT 11 1<\ El Müheymin İsminin  Anlamı; Yoktan vücuda getirdiği mahlukatı gözetip koruyan O, gizliyi ve açığı bilir, şükrü ve şikayeti işitir, sıkıntılı giderir. Cenab-ı Ecelli ve Ala’nın El Müheymin ismini devamlı okuyan kalbini ve halini düzeltir ve O’ndan korkar ve gözetim… Read More »

El Mümin İsminin Fazileti

El Mümin isminin faziletini şöyle sıralayabiliriz; 1-     Nefsine ve malına bir zarar gelmesinden korkan kimse otuz altı defa okursa korktuklarından emin olur. 2-    El Mümin isminin faziletine ermek için devamlı okuyanlar, düşmanlarının şerrinden halas olur. Allah Teâlâ, o kimsenin dilini yalandan muhafaza eder. Matlubuna nail olur. Duası Allah katında makbul olur. 3-    Kırk gün devamlı… Read More »

El Mümin İsmi

  El Mümin isminin Ebced hesabı 11 0 . İT ır 1 o 1A M n n   El Mümin isminin anlamı; Muttakileri azabından, asi mü’minleri ebedi azabın­dan koruyan. O sadıktır, kullarının da doğruluklarını bilir. Kendine sığınanlara emniyet ve rahatlık bahşeder. Hazreti Peygamber’in Allah tarafından getirdiklerine kalp ile inanıp dil ile tasdik etmek imandır. El… Read More »

Es Selam İsminin Faziletleri

  Es Selam isminin faziletlerinden biri cin ve insan şeytanlarının vesvese­lerinden ve hilelerinden insanı salim kılar. Selim bir kalp ile Allah’ın huzuruna çıkmasını sağlar. Eceli gelmeyen has­ta üzerine (1217) defa okunursa şifa bulmasına vesile olur. Günde yüz defa:“Es selâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh” diye Efendimiz (a.s.)’a selam getiren, ölü­mün acı hararetini tatmaz.… Read More »

Es Selam İsmi

Es Selam ismi ebced hesabı oY o A 0 * o ^ or o*\ oy 0 i   Es Selam isminin anlamı; Kullarını günah kirlerinden ve şirk karanlığından arındırıp selamete ulaştıran. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam buyurdu: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Size bir şey öğre­teceğim, onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı… Read More »