İhvan Tesettür Giyim

Category Archives: Bayan

Kadının Kokulanması

Allah’ın Resûlü’nün güzel koku kullanmayı teşvik buyuran ha­dîsleri, erkekleri olduğu gibi kadınları da muhâtap tutmaktadır. Ne var ki erkekler için câzibeli olarak yaratılmış bulunan kadınlar, güzel koku ile daha bir câzibeli olacakları için, onlara bazı kısıtlamalar geti­rilmiştir. a- Güzel koku kadınlar için bütünüyle câzibe unsuru olduğun­dan, mü’min kadının güzel koku sürünerek evinin dışına, yabancı erkeklerin […]

Hoş Kokularla Kokulanmak

Şüslenme hoş kokuları içine alıyorsa da öneminden ötürü ayrı bir başlık altında incelemeyi gerekli görüyoruz. Cinsel tatmine ortam hazırlayan güzelliklerin başında şüphesiz güzel koku gelmektedir. Bütün tabîi güzellikler gibi güzel kokunun da insan üzerinde etkili olduğu, ilgi uyandırıp, sevgi ürettiği bir gerçektir. Yüce Allah tarafından güzel yaratılmış, güzele âşık kılınmış ve güzel amel yarışma çıkarılmış […]

Süslenmek

Yüce Allah, A’raf Sûresi’nin yirmi altıncı âyetinde bizlere örtün­memiz ve güzelleşmemiz için giyinme duygusunu verdiğini, bu amaçla giysi yapılacak maddeler ihsan ettiğini açıklıyor. Bu açıklama, Rabbimizin iradesini de içerdiğinden, her mü’min örtünmek ve güzelleşmek için giyinmekle mükellefdir. Kur’ân çizgisinde Peygamberimiz de şöyle buyuruyor: “Elbisenizi yıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi misvaklayınız. Tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalışınız. Zira […]

Kadının Cinselliği

İslâm, kadın cinselliği üzerinde daha bir gerçekçidir. Onun cinsel duygularını varlığı gibi tabîi görür. Cinselliği utanma duygusu ile örtülü olduğu, bu sebeble arzularını gereğince açığa vuramayacağı için de, onun cinsel haklarını erkeğinkinden daha açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. Şanı yüce olan Allah, kadını câzibeli yaratmış ve sevdirmiştir. Onun bütün organları cinsel bakımdan çekici ve […]

Cinsel Hayattan Çekilmek Haramdır

Allah’ın Rasûlü Hz. Muhammed’den Mesajlar “İslâm’da evlikten kaçınmak/cinsel hayattan çekilmek anlamına ruhbanlık yoktur.” “Her ümmetin bir ruhbanlığı vardır. Benim ümmetimin ruhbanlığı ise Allah yolunda cihaddır.” “Kendinize hayatı zorlaştırmayınız ki, size de zorlaştırılmasın. İşte tarihî toplumlardan biri olan Hıristiyanlar. Onlar ruhbanlığa yönelerek hayatı kendilerine zorlaştırınca yaşam da onlara zorlaştırıldı, işte onların uydurdukları ruhbanlığın kalıntıları manastırlarda görülüyor. […]

Talak Şekilleri

1-      Sarih (açık, belli) talak: 2-      Talakı zamana bağlı etmek, 3-      Teşbihi talak: “Sen kum sayısınca boşsun” gibi benzetmelerle bo­şamak. 4-      Cinsel temasta bulunulmadan meydana gelen talak. 5-      Kinayeli (örtülü – maksadı dolaylı anlatma) talak, 6-      Yazılı talak, 7-      Başka bir dilde talak.

Kadının, Yatakta Erkeğin Dâvetine İcabeti

“Adam karısını yatağına çağırdığında (aybaşı, lohusalık, diğer hasta­lıklar gibi meşru mazereti yokken) gelmezse, ona melekler sabaha kadar lanet ederler. ” Yine Resûli Ekrem: “Kadın, kocasının yatağından ayrı (bir yatakta) yattığı vakit, sabaha kadar melekler ona lanet ederler” buyurmuştur. Konu ile ilgili hadisler yukarıda geçmiştir. Kadının vazifelerinden birisi de erkeğin teklifine iti­raz etmemesidir. Ancak yasak ve […]

Kadınların Erkeklerden Sakınmaları

Hz. Aişe ile Hz. Hafsa Resûl-i Ekrem’in yanında bulunuyorlardı. Göz­leri görmeyen Ümmü Mektûm çıkageldi, Resûli Ekrem: -           Örtünün, buyurdu. Onlar: -          Bu adamın gözleri görmez, dediler. Resûli Ekrem: -          Onun gözleri görmüyorsa siz onu görüyorsunuz ya, siz kör değilsi­niz ya?” buyurdu.

Gelin Kız Adetli İken Nikah Kıyılır mı?

Nikahın sahih, ya da geçerli olmasının şartlarında böyle bir şey yok­tur. Yani kadın, iddet bekliyor olması dışında hangi halde olursa olsun nihahı sahih ve geçerli olur. Yani, adetli iken yapılan bir nikah da sahih ve geçerlidir. Ancak bazı yörelerde böyle bir kabulleniş varsa, bu hüküm olarak yanlış olmakla beraber bir iyi niyete de işaret ediyor […]

Nikah

Nikah: Cinsel yaklaşmayı mubah kılmak için bir kadını şer’î ölçüler dahilinde kendine eş edinmektir. Nikah: Diğer bir deyimle evlenmek, yuva kurmak, Allah’ın varlık ale­minde nesli devam ettirmek ve aile yuvasının huzurunu sağlamak için koymuş olduğu sünnetlerden biridir. Diyebiliriz ki bu kanun sadece in­sanlara has bir sünnet değil, bütün canlıları, bitkileri de içine alan geniş kapsamlı […]