İhvan Tesettür Giyim

Category Archives: Bayan Umre Kıyafetleri

Yeni Hac Umre Kıyafetleri

islamın şartları arasında olan hacca gitmek; Maddi imkanları, akıl, beden sağlığı yerinde olan her Müslümanın vazifesidir. Hac yada umre esnasında kullanılmak üzere hac umre kıyafetleri alınmaktadır. Erkekler için ihram sırasında kullanılan hac umre kıyafetleri ; 2 parçalı dikişsiz havlu dan oluşuyor, umreye niyet edip ihrama girince üzerinizde dikişli kıyafet olmaması gerekiyor. Bayanlar için; özel bir ihram  sırasında […]

Umre İçin Bayan Kıyafetleri

 Hac sezonu dışında Müslüman kişilerin kabeyi ziyaret etmelerine umre yapmak denmektedir. Umre yapılacağı zaman belirli bir zaman aralığı gerekmemektedir. umre yapmanın önemi kuranı kerimde ve hadisler de geçmektedir. Kur’an’da: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın” şeklinde, hadiste ise: “İki umre, arasındaki küçük günahların keffaretidir” şeklinde geçmektedir. Umre yapmak bazı mezheplerde farz gibi görülmektedir. umre […]

Bayan Hac Elbiseleri

Hacca gitmek her Müslüman için farz kılınmıştır fakat hacca gitmek de yükümlü -sorumlu olabilmek için ekonomik olarak iyi durumda olmalı, akli denge yerinde olmalı, çok büyük sağlık sorunları olmamalıdır. Bunlar dışında kadın olsun erkek olsun her Müslüman hac vazifesini yerine getirmelidir. Hacca gidecek olanlarımız büyük bir heyecan ve umutla hac kurasından çıkacakları günü beklemektedir. Hac […]

Safa Hac Malzemeleri

       Hac ibadetini gerçekleştirmek şüphesiz her Müslümanın yapmasını istediği bir ibadet şeklidir. Hac vazifesini gerçekleştirmek, ekonomik yönden iyi durumda olan, ciddi sağlık problemi olmayan, akli dengesi yerinde olan her Müslümanın kulluk görevlerindendir. Kulluk görevi olmasının yanında hac ibadetini gerçekleştirenlerimiz için sayısız sevap bulunmaktadır. Hacca gidecek olanlarımızı inanılmaz bir heyecan ve mutluluk hissedilmesinin yanı sıra […]

Ucuz Umre Kıyafetleri

 Hac ve umre yapmanın Müslümanlara sayısız sevabı bulunmaktadır. Birçok hadis ve ayetlerde hac ve umrenin önemine dair yazılar yer almaktadır. Bazı mezheplere göre, her Müslümanın ömründe bir defa umre yapması sünnettir. ihrama girerek, tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkmaya umre ibadeti denmektedir. Umre ibadeti için belirli bir zaman yoktur her zaman yapılabilmektedir. […]

Genç Umre Kıyafetleri

  Umre, belirli zamanlar dışında senenin her günü yapılabilen, kabeyi tavaf etmek, say yapmak, ihrama girmek ile yapılan ibadet çeşididir. Umre ibadeti de bir nevi küçük hac gibidir. Hacca giden, hac ibadetini yerine getiren kişilere hacı denirken, umreye giden umre ibadetini yapan kişilere de mütemir denmektedir. Umreye gidecek olanlarımız, tur şirketlerinin bilgilendirmesi, çevremizde umreye daha […]

Umre Kıyafeti Satın Al

 İslamın şartları arasında olan hacca gitmek, her Müslümanın belirli şartları olması durumunda gitmesi şart olan ibadettir. hac ve umreye dair birçok ayet ve hadisi şerif yer almaktadır. Âl-i İmran 96  “Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, âlemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kâbe’dir.” Âl-i İmran 97  “Orada (Mekke’de) Allah’ın […]

Umre Giyilecek Kıyafetler

umre, Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Umre kelimesi Kur’an ve hadisler de  geçer. Kur’an’da: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın” şeklinde olan ifade, hadiste: “İki umre, arasındaki küçük günahların keffaretidir” şeklindedir. Umre yapmak, Hanefî ve Malikî mezheplerinde sünnet, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde farzdır. Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir.

Umre Kıyafetleri Nereden Alınır

umre, hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Umre’nin Hac’dan farkı, Arafat ve Müzdelife vakfesi, kurban kesme, şeytan taşlama görevlerinin Umre’de bulunmamasıdır. Bundan dolayıdır ki, umre’ye , küçük Hac, […]

Hacı Elbiseleri

İslamın beş şartından biri olan hac ibadeti bütün müslümanlara farzdır. Hac, bedeni ve mani bir ibadettir. Dolayısıyla da hacca gitmek için bedeni ve manevi yeterlilikte olunması gereklidir. Maddi yeterlilik, hacca gidebilecek yol parasının olması ve hac ibadeti süresince hacı adayının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağdur olmamasıdır.  hac ve umre sırasında hacı elbiseleri giyilmektedir. Hacca gitmek […]