Category Archives: Aile

Ailenin Geçimini Sağlamak Kimin Görevidir ?

Ailenin geçimini sağlamak kimin görevidir ? Yardımlaşma, kâinatta var olan çok önemli bir kanundur. Bu ka­nun insanlar arasında da yerini almış ve onları birlikte yaşamaya mecbur etmiştir. Sonuçta ise aile gerçeği ortaya çıkmıştır. Toplumun en küçük yapı taşı olan aile içinde de yardımlaşma ön sırayı alır. Aile ise çalışabilen ve çalışamayan bireylerden meydana geldiğine göre,… Read More »

Evlenilecek Erkekte Aranılacak Şartlar

Evlenilecek erkekte aranılacak şartlar çok önemlidir.Evlenecek kızın, eşini seçerken çok dikkatli olması gerekir. Bu konuda ge­rek baba ve gerekse kızın bizzat kendisi çok hassas olmalıdır. Evliliğin işkence­ye dönüşmemesi için, eş seçiminin baştan iyi yapılması gerekir. Eşlerin mutlulu­ğu, saadeti ve huzuru, toplumun da barış içinde yaşaması demektir. Bunun için kızların da eş seçiminde gayet dikkatli olması… Read More »

Ailece Yemek Yemenin Önemi Nedir ?

Ailece yemek yemenin önemi nedir ? Aile iletişiminde “sofra” çok önemli bir işlev görür. Dinî ve millî kültürümüzde sofra hep baş köşeye oturur. Bizi biz yapan değer­lerin birçoğu sofra başında toplanır. Ailenin edebi, nezaketi, hassasiyeti, şefkati, fedakârlığı, diğer- gâmlığı, sevgisi, sadakati ve karakter yapısı sofrada bir araya gelir. Hatta imanı, inancı, ahlâkı, hayata bakışı, umutları,… Read More »

Anne Hakkının Önemi

Anne hakkının önemi ; Anne” veya “Ana”… İçimizi ısıtan, benliğimizi saran, bütün duy­gularımızı coşturan kelimeler. Üç-beş harflik kelimeden öte merhamet, şefkat, sevgi, fedakârlık, kahramanlık gibi birbirinden güzel duyguları içinde barındıran canlı birer kavramdır. Anne her zaman annedir. Bir tek hücre iken anne rahmine gelişi­mizden, dünyaya gözümüzü açışımızdan, hayatımızı noktalaymcaya kadar anne hep annedir. Bu güçlü… Read More »

Karı-Koca Birbirlerine Nasıl Seslenmeli ?

Karı-koca birbirlerine nasıl seslenmeli? Aile hayatının huzurlu ve mutlu bir şekilde devam etmesi, hayatlarını ortaklaşa yürüten hanımla beyin birbirlerine karşı saygılı, merhametli ve şefkatli olmalarıyla mümkündür. Hanımına karşı şefkatli, anlayışlı ve tatlı davranan bey, o haneyi nasıl bir saadet yuvası haline getirirse; kocasına saygılı, itaat eden, sa­mimi olarak bağlı olan hanım da bu saadeti kat… Read More »

Akraba Evliliği Caiz Midir ?

Akraba evliliği caiz midir sorusunun cevabına şu hatırlatmayı yaparak başlayalım ; müslümanların inancına göre normali, ya da anormali, yahut mubahla, yani serbest olanla haramı, yani serbest olmayanı belirle­yen Allah’tır. O Kuran-ı Kerîmde kimlerle evlenilmeyeceğini açık­lamış ve “Bunların dışında kalanlarla evlenmemiz helaldir”buyurmuştur. Gelelim akraba evliliği caiz midir sorumuzun cevabına ; kuzenler yani hala-teyze, amca-dayı çocukları evlen­meleri… Read More »

Akraba Evliliğinin Zararları Nelerdir ?

Yabancı ile evlenmenin birtakım sosyal fay­daları olduğu gibi, yakın akraba ile evlenmenin bazan mahzurları da olabilir. Peki akraba evliliğinin zararları nelerdir? Mesela kan benzerliğinden doğan uyuşmazlığın, yakın ak­raba arasında daha çok olduğu söylenir. Ancak bu konuda günümü­zün tarafsız olmayan tıbbına pek güvenmemek gerekir. Çünkü, sakat doğumlar konusunda süt kardeşliği daha etkili olduğu halde, onlar bundan… Read More »

Kaçarak Evlenmenin Dini Nikahı Geçerli Mi ?

Annenin, babanın rızalarının olmamasına rağmen kızları sevdiği erkeğe kaçarak evlenmenin dini nikahı geçerli mi ? Hanefî mezhebine göre geçerli olur. Ancak kız ergen değilse, ya da dengini bulamamışsa, velisi nikâhı onaylamayabilir. Onaylama­yınca da nikâhı geçerli olmaz. Ama kız ergen ise ve nikâhlandığı er­kek de dengi ise, baba ya da veli izin vermese ve nikâhı onaylamasa… Read More »

Kadınlar Ev İşi Yapmak Zorunda Mı?

Kadınlar ev işi yapmak zorunda mı, dinimize göre ev işleri kadının vazifesi arasında mıdır? Bu tarz sorular her kadının ama özellikle çalışan kadınların aklını kurcalamaktadır.Kadınlar ev işi yapmak zorunda mı sorusunun cevabını uzun uzadıya ve örneklerle şöyle açıklayabilir; Kadın, ev işlerini yapsın diye alınmasa da, erkeğin evin rızkını temin için dı­şarıda çalışıp çabalaması ve bunun… Read More »

Baba Oğul İlişkisi Nasıl Olmalıdır ?

Aile içinde bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri çok önemlidir. Toplumun huzuru aile içi dayanışmadan geçmektedir.İslam dinide aile içi ilişkilere çok önem vermiş ve bu ilişkilerde belli ölçüler koymuştur.İslamiyette baba oğul ilişkisi nasıl olmalıdır, belli başlı kuralları nedir ilmihal kitaplarında bizlere anlatılmıştır. Kur’ân’ın aile hayatına getirdiği en önemli düzenlemelerden birisi de aile fertlerinin birbirlerine hitap şekilleridir. Babanın… Read More »