Tag Archives: esmaül hüsna halık

El Halık İsmi Şerifi

El Halık ismi şerifi; “Hâlifesin ki, mahlûkuna nihayet yok. Her şey senin kaza ve kaderinle meydana gelir. Sen kudretinle varlık­ları yaratansın.” Size rızık veren Allah’tan başka bir Hâlık var mıdır? Mevcudatı yoktan var eden kimdir? Öldürüp dirilten o değil midir? Yaratan, güzel bir suret veren, hep O’dur. İmam Şafii Hazretleri, bir konuşmalarında arkadaşlarına şöyle dedi: […]