İhvan Tesettür Giyim

Salat ve Selam Okumak

By | 19 Haziran 2014

salat ve selam okumak

Salat ve Selam Okumak ne demektir ? Peygamber efendimizin ismi geçtikten sonra “Sallallahü aleyhi ve sellem’i, kısaca (sa) seklinde yazmanın hatalı olduğunu söylüyorlar, doğru mu?

Allah Rasulü’nün adı anıldığında “Salat ve selam okumak ”; “Şüphesiz Allah ve O’nun melekleri peygambere “salat” eder­ler. Ey inananlar, siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin” (el- Ahzab 33/51) ayetinin gereği olarak farzdır denmiştir.

Rasulüllah’ın kendisi de: ‘Asıl cimri, yanında, ben anıldığım halde bana salat okumayandır”[1]

“Yanında anıldığım halde bana salat okumayanın burnu yerde surunsun..’.’[2] buyurmuştur.

Bir mecliste defalarca ismi anılırsa bir defa salatu selam yeterlidir, diyenler varsa da, doğru olanın, her seferinde söylemenin vacip olmasıdır diyenler de var­dır.[3]

Onun ismini yazmakla söylemek arasında saygı bakımından bir fark yoktur. Yani Salat ve selam okumak “gibi salatu selam”ı yazmakta  gerekir.[4] Ancak yazının, konuşulan sözlerin bir işareti ve bir rumuzu/sembolü olduğunu ve (s.a.,s.a.v.) gibi işaretlerin de, mesela “Aleyhissalatü ves se-lam”dan başka türlü okunamayacağını hesaba katarsak, bu rumuzları yazanın da bu görevi yerine getirmiş olacağını söyleyebiliriz. Çünkü mühim olan, okuyanın, Allah Rasulu nün ismi anıldığında bu saygı duasını bilinçli olarak söylemesidir, yoksa hiç düşünmeden okuması değil­dir. Ancak tercih yapmak gerekirse, açıkça yazmanın, rumuz halinde yazmaktan daha iyi olacağı söylenebilir. Hadis nakletme edebini an­latan kitaplarda da böyle söylenir.

[1] Bu ve benzeri hadisler ve kaynaklan için bkz. el-Hindî 1/488 vd.

[2] agk. Ayrıca, Elmalılı VI/3923

[3] agk.

[4] Kâdıhân III/422