İhvan Tesettür Giyim

Namaz Kılmayan Kadın Boşanır Mı ?

By | 26 Mayıs 2014

Namaz Kılmayan kadın boşanır mıKoca namaz kılmayan karısına ceza verebilir mi, yoksa namaz Kılmayan kadın boşanır mı ?Fıkıhçılarımızdan Timurtaşî kocanın; süslenmeyi ve cünuplükten yıkanmayı terkeden, evden izinsiz ayrılan, yatağına çağırdığında gel­meyen karısına azar (ta’zir) cezası verebileceğini, ancak namazı terke­den karısına bu cezayı veremeyeceğini, çünkü namazın cezasının, di­ğerlerinin aksine, kadının kendine yönelik olduğunu söylerler. Ancak “Kenz” ve “Mülteka” gibi kitaplarımızda kadının namazı terketmesin- den dolayı da kocanın onu tazir hakkı olduğu kaydedilir. Şelebî de bunu izah ederken: “çünkü cünuplükten ve hayızdan yıkanmamak da namazı terketmek gibidir” der.[1] Halebî ve şerhlerinde ise, namaz kılmayan kadın boşanır mı sorusuna  boşanabileceği söylenir.[2] Ancak konuya açıklık getirilmez. Haskafî de erkeğin, namazı terk eden karısını dövebileceğini söyler.[3] Ancak hemen arkasından da kocanın facir karısını boşama zorunluluğu olmadığını zikreder.[4] İbn Abidîn ise, kadının facir ol­masını, zina ve benzeri şeyleri yapması diye açıklar ve ancak Allah’ın hududuna riayet edemeyeceklerinden korkarlarsa o takdirde boşamalıdır” der.

Bütün bunlardan sonra Namaz Kılmayan kadın boşanır mı konusunu şöylece özetleyebiliriz:

Kadının namaz kılmaması, namazın gereğine inanmamaktan ileri geliyorsa, onun eğitim ve öğretime ihtiyacı var demektir. Koca, sabırla ve en güzel davranış biçimi ile ona önce imanı, sonra namazın gereğini ve dinin ana direği olduğunu öğretmeli ve onu önce buna inandırmalıdır. İnandığı halde ihmalkarlık ederek kılmıyorsa, önce mükafatlandırma ve hediye alma gibi güzel yolları denemeli sonra yemeğini yememe, yatağına yatmama, ölçüyü kaçırmadan sözle azar­lama gibi cezalara başvurmalıdır. Bunlardan en elverişli olan yolu bıkmadan, usanmadan, ısrarla sürdürmelidir. Böyle bir kararlılık döneminden sonra aklı tam ve vicdanı bütün bir kadının namaz kılmayacağı düşünülemez. Ama bu konuda önce erkek kendine düşeni yapmazsa herhalde kadından da bir şey istemeye hakkı olmayacaktır.

Her şeye rağmen kadın namazını, ihmalinden ötürü kılmıyorsa günümüz şartlarında kocanın onu boşaması gerektiğini söylememi­ze imkân yoktur. Çünkü bu konuda her hangi bir nas bulunmamak­tadır. Boşanılacağını söyleyenler, bunu zamana göre söylemiş olma­lıdırlar. Çünkü böyle bir konuda İslam toplumu ile, günümüz gibi gayr-i İslâmî bir toplum arasında fark olacaktır. Hele çoluk-çocuğu varsa, boşaması hiç söylenemez. Çünkü bunun doğuracağı yıkım, diğerinden daha büyük olacaktır. Ancak her yolun sabırla denen­mesine rağmen inanamadığı değil de, inanmadığı için kılmıyor ve bunda kararlı olduğunu söylüyorsa, çocukları da yoksa kılmayacağı­na kanaat getirmesi halinde, kocanın onu boşayabilir. (Allah’u alem) İnanamadığı için kılmıyorsa, kocada da hata vardır, inandırmaya ça­lışmalı ve bunun etkili yollarını bulmalıdır.

[1] Takrîratur-Rafiî 11/48 [2] İbn Abidîn V/274 [3] agk [4] agk.