İhvan Tesettür Giyim

Kuran Meali Oku

By | 5 Ocak 2015

 

Kur’ân-ı Kerim, Allah’ın emir ve yasaklarını, önerilerini, uyarılarını, öğretilerini, dünya ve ukba saadetinin kazanım yollarını izah etmek üzere Allah (c.c) tarafından Arapça olarak vahiy yolu ile Hz. Muhammed’e (a.s) 23 yıllık bir zaman içinde farklı hikmetlere, sebeplere ve şartlara bağlı olarak indirilmiştir. Hz. Muhammed’den sonra da nesilden nesile tevatür yoluyla nakledilerek bize kadar ulaşmış ve –ayetlerde ekleme ya da çıkarma gibi herhangi bir değişiklik olmaksızın- Allah’ın (c.c) korumasıyla kıyamete kadar da ulaşacaktır. kur’an meali okumak, basit anlamda Kur’an’ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir.

Arapça kökenli bir kelime olan meal ; “meydana gelen netice”, “mana”, “anlam”, “sonuç anlamlarına gelmektedir. kuran meali okumak Kur’an ayetlerinin yorumlu tercümesi, tefsir ise ayrıntılı açıklamasıdır. Kur’an meallerinde günümüzde orijinal metnin yanında Türkçe metnin verilir. Bazıları kelime kelime çeviri yapmakta, bazıları nüzul sebepleri ve tarihsel bilgileri sunmaktadır. Bir kısmı güncel fıkhi ve siyasi meseleleri dipnotlarla vermekte, bir kısmı şiir söyleyişiyle sunmaktadır. Meallerin dili 1900′lerden beri değişen Türkçeye paralel olarak değişmiştir. https://www.ihvan.com.tr/kur-an-i-kerim-yasin-kitaplari adresiden de kuranı kerim ve çeşitlerini bulabilir, sipariş verebilirsiniz.