İhvan Tesettür Giyim

Kardeşe Zekat Verilir Mi ?

By | 19 Haziran 2014

kardeşe zekat verilir miHenüz kendisinden ayrılmamış kardeşe zekat verilir mi ve fitre vere­bilir mi? Babalarından kalan mirasın henüz taksim edilmemiş olması bir şey değiştirir mi? Keza bir baba evli kızına Zekât verebilir mi?

Kardeşe zekat verilir mi sorusunun kesin ve net cevabı evet verilebilirdir. Hatta kardeşi Zekât alabilecek durumda ise, herkes­ten önce ona vermesi gerekir. Çünkü Zekât vermeye en yakınından başlamalıdır. Zekât veremeyeceği yakınları, üstü ve altıdır (Usul ve Sfr Furuudur). Yani anası-babası ve onlardan yukarısı ile çocukları ve onların devamıdır. Ayrıca koca karısına Zekât veremeyeceği gibi, sa­hih görüşe göre, kadın da kocasına Zekât veremez.[1] Sadaka-ı fıtır da Zekâtın verildiği yerlere verilir. Baba mirası henüz taksim edilme­mişse, kime ne düşeceği hesaplanır. Sonuç olarak Zekât alabilme du­rumundan kurtulamayanlara Zekât verilebilir. Baba evli olan kızına Zekât veremez; ancak damadına verebilir.[2]

[1] Bkz. Mavsılî 1/157; Nemenkanî 1/272

[2] Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. İbn Hümâm 11/270

Kardeşe zekat verilir mi ?