İhvan Tesettür Giyim

Kadının Kokulanması

By | 22 Temmuz 2014

parfumAllah’ın Resûlü’nün güzel koku kullanmayı teşvik buyuran ha­dîsleri, erkekleri olduğu gibi kadınları da muhâtap tutmaktadır. Ne var ki erkekler için câzibeli olarak yaratılmış bulunan kadınlar, güzel koku ile daha bir câzibeli olacakları için, onlara bazı kısıtlamalar geti­rilmiştir.

a- Güzel koku kadınlar için bütünüyle câzibe unsuru olduğun­dan, mü’min kadının güzel koku sürünerek evinin dışına, yabancı erkeklerin arasına çıkması yasaklanmış; haram kılınmıştır.

İslâm Dîni, kadını eşine karşı olabildiğince dişi olmaya çağırırken, mahremi olmayan erkeklerden de korunmaya çağırmaktadır. Bu sebeble kadına dişi olarak ilgi çekmeyi yasaklamış; dişiliğini belir­ginleştirici güzel kokuyu da haram kılmıştır. Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

“Her hangi bir kadın kokulanır, sonra da kokusunu alarak kendisine alâ­ka duymaları için bir topluluğun yanına çıkarsa, o kadın (mânen) zinâcıdır. Şüphesiz (harama bakan) her göz de zinâcıdır.”‘

Bu hadîsden açıkça anlaşılacağı üzere güzel kokular sürünerek mahrem olmayan erkeklerin yanma çıkan kadın, günah işlemiş olur.

Bu sebeble kadın, ibâdet etmek için camiye giderken bile kokula- namaz. Kokulanma onu hem günahkâr kılar, hem de ibâdetinin kabû- lüne mâni olur. Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıkla­maktadır:

“Hz. Ebû Hureyre karşılaştığı etekleri tozlu bir kadından parfüm kokusu alınca onu şöylece serzenişte bulundu:

-         Ey Cabbar olan Allah m kulu! Yoksa camiden mi geliyorsun?

-         Evet.

-         Camiye gitmek için koku mu süründün?

-         Evet.

-         Ben sevgili dostum Allah’ın Resûlü’nü şöyle buyururken dinle­dim:

-         Camiye gelirken kokulanan kadın, evine dönüp de cünüblükten ötürü ğusül abdesti alır gibi yıkanıp kokusundan arınmadıkça, Allah katında onun namazı kabul olunmaz.”’

b- Kadın için konulmuş bulunan bu koku yasağı, anlaşıldığı üzere yabancı erkeklere karşıdır.

Ergin kız veya kadın; genel kural olarak babası, kardeşleri, amcaları ve dayıları gibi mahremleri yanında dilediği kokuyu kullanabilir.

(Helâl-haram tanımaz şehvet düşkünü zinâcı mahremler yanında da ihtiyatlı olunmalıdır. Dînimizin ağır bir dille yasakladığı Ensest ilişkilerin sebebi, başta örtüsüzlük ve erotik kokulardan kaçınma ol­mak üzere koruyucu tedbirlerin alınmayışıdır.)

Kadının güzel kokular sürünmesinin asıl amacı, kocası üzerinde­ki cinsel etkinliğini artırarak, cinsel tatmine ortam hazırlamak olma­lıdır.

Bu, hem bir hak, hem de bir kadınlık görevidir.

İslâm bilginleri kadının kadınsı görevleri arasında güzel kokular sürünmesini zikretmektedirler.

Bazı İslâm bilginlerine göre kadının kocasına karşı geçimsiz olmasının bir anlamı da onun için kokulanmamasıdır.’

Bu sebeble kadın kokulanmalıdır. Kokuların seçiminde ise koca­sının zevklerine saygı duymalı, onun etkilendiği kokuları tercih et­melidir.

Aşağıda sunacağımız örnek nitelikli belge, kocanın zevkleriyle zevklenmenin gereğine işaret olarak alınabilir.

Bir kadın Allah’ın Resûlü’nün eşlerinden Hz. Aişe’ye geldi ve kınalanmayı sordu.

Hz. Âişe (r. anha) şöyle buyurdu:

- Kınalanmakta bir sakınca ı/oktur. Fakat ben kınayı pek sevmem. Çünkü sevgili eşim Allah’ın Resûlü, kınanın kokusunu sevmezdi.

Sözün özü, kadın, eşi ile olan cinsel hayatına renk katmak ve süreklilik kazandırmak için kokulanmalıdır. Ana amaç budur.

Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

“Kocası yolculuğa çıkmış olup yanıbaşında bulunmayan kadının kokulanmak hakkı yoktur.”