İhvan Tesettür Giyim

Kadının Cinselliği

By | 21 Temmuz 2014

namaz-kadınİslâm, kadın cinselliği üzerinde daha bir gerçekçidir. Onun cinsel duygularını varlığı gibi tabîi görür. Cinselliği utanma duygusu ile örtülü olduğu, bu sebeble arzularını gereğince açığa vuramayacağı için de, onun cinsel haklarını erkeğinkinden daha açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir.

Şanı yüce olan Allah, kadını câzibeli yaratmış ve sevdirmiştir. Onun bütün organları cinsel bakımdan çekici ve cinsel çağrışım yap­tırıcı olduğu içindir ki; İslâm Dîni’nde kadın, evlenebileceği erkeklere karşı eller, yüz ve ayaklar dışındaki bütün vücût organlarını örtmekle emrolunmuştur.

Her sözü ve davranışı ile cinsel mesajlar dağıtabilecek özellikte olan kadının bizzat kendisinin de cinsel duygularla dolu olabileceği gerçeği, hem aklî bir zarûret, hem de naklî (Kur’ân ve Sünnet’le belirlenmiş) bir gerçektir. Kadında cinsel haz merkezi olan klitorisin yaratılmış olması da bunun kanıtıdır.

-Salât ve selâm üzerine olsun- Allah’ın Resûlü’niin ifadesiyle, er­keklerin benzerleri olan kadınların erkekler gibi, hattâ onları aşabilen bir cinselliğe sâhip olmalarının bir sebebi, yaratılış özellikleri olduğu gibi, bir diğer sebebi de sürekli olarak arzulanmalarıdır. Arzulan­manın cinsel arzuları uyaracağı ve kamçılayacağı bir gerçektir.

Cinselliği olan ve kendisine has duyguları ve eylemleri bulunan bir varlık olduğu içindir ki kadın, İslâm Dîni’nin genel ve özel vasıflı cinsel emirleri ve yasakları ile de mükellef kılınmıştır.

Yüce Allah ve O’nun Peygamberi; kadınlara, şehvetli bakışlarla bakmamalarını, vücût güzelliklerini açığa vurmamalarını, zinâdan korunmalarını, sevicilikten sakınmalarını, kocalarına karşı görevlerini yapmalarını ve daha nicelerini emir buyurmuştur.

İslâm Dîni’nde kadına yüklenen bu cinsel görevler, pek tabiidir ki onun cinselliğinin gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirildiğini belgele­mektedir.

İslâm Dîni, cinsel vasıflı emirler ve yasaklarla yükümlü kıldığı ka­dının kadınlığını koruyucu ve geliştirici yasaları koymuştur.

Bu yasalar da İslâm’ın kadın cinselliği üzerindeki gerçekçiliğinin belgesidir.