İhvan Tesettür Giyim

Kadın Adet Halinde De Kokulanmalıdır

By | 22 Temmuz 2014

kozmetiklerKadın, kocasına karşı cinsel câzibesini korumak ve artırmak için kokulanacağından, cinsel câzibesinin zayıfladığı âdet döneminde özellikle kokulanmalıdır.

Âdet halinde cinsel ilişki haramsa da, sevişmek helâldir. Kaldı ki bu dönemde vücûda yayılan ve de hoş olmayan koku, olumsuz bir tesir de bırakabileceğinden, mutlaka giderilmelidir.

Âdet döneminin sonunda kokulanmanın gereği ve özel bir şekli olduğuna da değinmekte yarar vardır.

Âdetin bitiminde yıkanılması Rabbimizin Kur’ânî buyruğudur. Bakar sûresinin 222. âyetindeki bu buyruğa göre asıl olan ve tercih edilmesi gereken yıkanılmasmdan sonra ilişkiye girilmesidir. Ancak Hanefî mezhebi müctehidlerine göre kadın, on günü doldurur veya on günü doldurmadan âdetini bitirir de bitimi üzerinden meselâ akşamla yatsı arası gibi bir namaz vakti geçerse, yıkanmaksızın cinsel ilişki helâl olur. Yıkanıldıktan sonra veya açıklanan ölçüler içinde yıkanılmadan önce ilişki kurulmak istenmesi halinde özellikle üreme organı hoş kokulu bir madde ile temizlenmelidir. Çünkü aşağıda sunulacak hadîsten anlaşılacağı üzere Allah’ın Resûlü bu özel işlemi yıkanan kadınlara tavsiye buyurmuştur.

Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor:

Bir kadın Allah’ın Resulü’ne şöyle sordu:

-         Âdetimden temizlendiğim zaman nasıl yıkanayım?

-         Üzerine misk sürülmüş bir bez parçası al da onunla temizlen.

Kadın, Allah Resûlü’nün ifade buyurmak istediğini anlamamış fakat Hz. Âişe ona kokulandırılmış bezle cinsel organını temizlemesi gerektiğini öğretmiştir.”

Yıkanan kadınlar, kokulandırma tavsiyesine muhâtab olduklarına göre, yıkanmaksızın koca arzusuna icâbet edecek kadınlar, öncelikle muhâtab olmuş olurlar.