İhvan Tesettür Giyim

Hoş Kokularla Kokulanmak

By | 22 Temmuz 2014

parfumŞüslenme hoş kokuları içine alıyorsa da öneminden ötürü ayrı bir başlık altında incelemeyi gerekli görüyoruz.

Cinsel tatmine ortam hazırlayan güzelliklerin başında şüphesiz güzel koku gelmektedir. Bütün tabîi güzellikler gibi güzel kokunun da insan üzerinde etkili olduğu, ilgi uyandırıp, sevgi ürettiği bir gerçektir.

Yüce Allah tarafından güzel yaratılmış, güzele âşık kılınmış ve güzel amel yarışma çıkarılmış insanın güzel kokuyu da, güzel koku kullananları da seveceği açıktır.

Güzel koku, Güzellikler Peygamberi Hz. Muhammed’in dilinde şöylece kıymetlendirilmiştir:

“Dünyanızdan bana kadınlar ve güzel kokular sevdirildi. Mutluluğun doruğuna da namazda erdirildim.”

Allah’ın Resûlü’nün vücûdu ve teri pek güzel kokardı. Böyle iken O, güzel kokular kullanır, kullanılmasını da teşvik buyururdu.

Güzel kokunun genel câzibesi yanında cinsel câzibesi de büyüktür. Çünkü güzel koku ilişkiye yöneltir ve yardımcı olur.

Konumuzu genel ve cinsel câzibe yönünden açıklığa kavuştura­bilmek için, iki başlık altında incelemekte fayda görüyoruz.

Peygamberimiz’in vahiy meleği Cibril’in soyunuk olduğu için Hz. Aişe (r. anha) valide­mizin yanma girmediğini açıklaması eşlerinin O’nunla değinilen yatış şekline işaret etmektedir.