İhvan Tesettür Giyim

Es Selam İsminin Faziletleri

By | 23 Nisan 2014

Es Selam İsminin Faziletleri

 

  • Es Selam isminin faziletlerinden biri cin ve insan şeytanlarının vesvese­lerinden ve hilelerinden insanı salim kılar. Selim bir kalp ile Allah’ın huzuruna çıkmasını sağlar. Eceli gelmeyen has­ta üzerine (1217) defa okunursa şifa bulmasına vesile olur.
  • Günde yüz defa:“Es selâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh” diye Efendimiz (a.s.)’a selam getiren, ölü­mün acı hararetini tatmaz. İşleri kolayca halledilir, zor­luklarla karşılaşmaz. Bu da Es Selam isminin faziletlerinden bir diğeridir.

Diğer Es Selam isminin faziletlerini şöyle sıralayabiliriz;

1-  Bu mübarek ism-i şerifi yazıp üzerinde taşıyan kimse sevimsiz şeyler ile karşılaşmaz. Vird edinenler korktukla­rından emin olur. Yüzüğünün kaşına yazıp taşıyanlar mahlûkat arasında sevilir. Dünya ve ahiret işlerinde Al­lah Teâlâ yardımcısı olur.

2-  Hasta üzerine (161) defa okunursa hasta şifa bulur.

3-  (132) defa okuyan, matlubuna nail olur.

4-  Kim (66) defa yazar da kırk sabah suyundan içerse vesveseden kurtulur.

5-            Şu mübarek vefki yazıp üzerinde taşıyan kara ve de­nizde selamete erer: