İhvan Tesettür Giyim

El Mümin İsminin Fazileti

By | 24 Nisan 2014

el mümin isminin fazileti

El Mümin isminin faziletini şöyle sıralayabiliriz;

1-     Nefsine ve malına bir zarar gelmesinden korkan kimse otuz altı defa okursa korktuklarından emin olur.

2-    El Mümin isminin faziletine ermek için devamlı okuyanlar, düşmanlarının şerrinden halas olur. Allah Teâlâ, o kimsenin dilini yalandan muhafaza eder. Matlubuna nail olur. Duası Allah katında makbul olur.

3-    Kırk gün devamlı olarak vird edinip zikredenler, ömürleri müddetince namerde muhtaç olmazlar. Ağızla­rından kötü söz de çıkmaz.

4-    Mü’min ism-i şerifinin adedi (136)’dır. Saati Zöh- redir. Bu saatte hastaya belirtilen adedi okumanın şifa bul­masına vesile olacağı tecrübe ile sabittir.

5-    Bu ism-i şerifi her gün sabah namazını müteakip (167) defa okuyan kimselerin Allah’ın izni ile her türlü ih­tiyaçları giderilir, duaları müstecab olur. Mü’min ism-i şerifini kendine vird edinen kimsenin Cenabı Hakk dilini yalan ve küfürden muhafaza buyurur.

6-    Her gün (1132) defa “Yâ Mü’min” ism-i cehlini zik­reden kimse her türlü hastalıktan Allah’ın izni ile koru­nur.

7-    El Mümin isminin faziletinden biride, Hacet için kırk üç gün her namazdan sonra (136) defa “Yâ Mü’min” ism-i celilini zikre devam eden kimsenin Al­lah’ın izni ile muradı olur.