İhvan Tesettür Giyim

El Müheymin İsminin Sırları

By | 3 Haziran 2014

El Müheymin İsminin Sırları

El Müheymin isminin sırları ve faziletleri çoktur. El Müheymin isminin sırlarına vakıf olabilmek için bu ismi şerifi aşağıda belirtilen adetlerde ve saatlerde çekmek gerekir.

El Müheymin isminin sırlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1-   Gusül abdesti aldıktan sonra, tenha bir yerde yüz defa okuyan, dileğina nail olur, kalbi nurlanır. Bu mübarek ismin kadrini ancak veliler bilir.

2-   Bu ismin sayısı (145), saati Müşteri’dir. Düşmanların sultasından, bela ve musibetlerin gelmesinden kurtul­mak için okunması tecrübe edilmiştir. Yunus Aleyhisselam’ın balığın karnında bu mübarek ismi okuduğu gelen ri­vayetler arasındadır.

3-   Her kim bu ism-i şerifi yeşil bir ipek parçasına yaz­dıktan sonra, şeker, misk ve amber ile buhurlar ve yedi gün arka arkaya üzerine, beşer bin defa okuyup başının altına koyup yatarsa, her neyi arzu ederse, rüyasında kendisine gösterilir. Bu esrar-ı ilahiyyeden bir sırdır. Kıymeti iyi bi­linmelidir.

4-   Bu isim, ilahi sırları kendinde bulunduran mübarek bir isimdir. Vird edinenler ilahi bazı sırları elde eder. İmanı ve ilmi artar. Allah Teâlâ onu düşmanların şerrinden korur. Yazıp üzerinde taşıyanın malı ve rızkı Cenab-ı Hakk’ın himayesi altında bulunur.

Bu mübarek ismin kıymetini bilip okumaya devam edenler, veliler zümresine dâhil olur.

El Müheymin isminin sırları

‘Yâ allâmel ğuyûbi felâ yefûtühû şey’ün min ılm ve lâ yeûdühû”

diye okumaya devam edenlerin ezber gücü artar, unutkanlığı gider.

5-        Müşteri saatinde bu ism-i şerifi (145) defa okuyan düşmana karşı galip olur. Sözü etkili olur.