İhvan Tesettür Giyim

El Aziz İsminin Anlamı

By | 6 Haziran 2014

el aziz isminin anlamıEl Aziz isminin anlamı ve ebced hesabı

r * rn TA
t<\ n rt
m TV rT

El Aziz isminin anlamı ;

“Ey misli ve benzeri olmayan, kâdir ve gâlib olan Rabbim! Sen öyle bir Aziz’sin ki izzetine zillet yok. Sen yenilmeyen ve aciz bırakılmayansın, daima galipsin.”

El Aziz isminin anlamı ve önemi ;

Bu mübarek ismin şemsiyesi altına giren kullar Abdülaziz diye çağrılırlar. Bu ismin manevî zevkine erenler başka­sının tesiri altında kalmaz. Bu ism-i çelil ile Resulü ve mü’min kullar izzet sahibi oldular. Hakkın izzeti kendi Zat’ı ile, Resulü Ekrem’in izzeti Allah ile, mü’minlerin izzeti hem Allah ve Resulü iledir. Çünkü Kur’an’da Allah Teâlâ:

Ve lillâhil ızzetü ve li rasûlihî ve lil mü’minîn

“izzet ve şeref Allah’ın, Resulü’nün ve müminlerin­dir.” buyurmuştur.