İhvan Tesettür Giyim

Cinsel Eylem İktidarını Yoketmeye Kalkışmak Haramdır

By | 26 Temmuz 2014

doktor2“Biz onlara ruhbanlığı emretmedik. Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdu. Ama sonra ona gereği gibi uymadılar..”

Yüce Rabbimizin lânetlediği, fakat insanları saptırıcı eylemler yapmasına onay verdiği Şeytan şöyle and içmişti:

“Ben insanlara telkinde bulunacağım, onlar da Allah’ın yarat­tığı varlıklardaki özgün yapıyı bozacak, asıl amacından saptıra­caklar..”

Kur’ân-ı Kerîm’in Nisâ sûresinin anlamı sunulan bu 119. âyeti ile insanın yaratılış düzenini bir ölçüde şu veya bu şekilde bozup değiştirmek Şeytanî bir ameldir ve haramdır.

Bu âyet ve ona açıklık getirici Peygamberi yasaklar sebebiyle İs­lâm Dîni, cinsel eylem iktidarının kişinin bizzat kendisi veya bir baş­ka kişi ve kurum tarafından yok edilmesi düşüncesi, emeli ve atılı- mını şiddetle yasaklamıştır. Hiç şüphesiz bu yasağın amacı, insanın yaratılış düzeni ile çatışmasını, İlâhî deneme düzenine baş kaldırıl­masını engellemektir.

Cinsel iktidarı yok etmenin ana yolu hadımlaşmak ve hadımlaş­tırmaktır.