İhvan Tesettür Giyim

Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sığınmak

By | 22 Temmuz 2014

namazÖzel bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere İslâm Dîni helâl cinsel eylemleri ibâdet hayatının bir bölümü olarak sunmakta, cinsel hayat yoluyla da Allah’ın rızasına erişilebileceği şuûruna er­dirmektedir.

İslâm, bununla da yetinmemekte, mü’minin cinsî münâsebete ibâ­det duygusu içinde başlamasını da öğretmekte ve öğütlemektedir.

Bedenî doyum yanısıra rûhî tatmine erebilmesi için mü’mine öğretilen ve öğütlenen nedir?

Öğretilip öğütlenen önce besmele çekmesi, sonra da Şeytan’dan Allah’a sığınmasıdır. Daha sonra da Allah’ın Resûlü’nün yapılması gerekli (müek- ked) sünneti olduğu inancıyla, sevişmeye önem vermesidir.

Şimdi bunları sırasıyla açıklamaya çalışalım.