Beslenme Nedir?

By | 6 Şubat 2014

beslenme nedir

Doğu ve Batı dünyasının ittifakla kabul ettiği dünya­nın en büyük tabiplerinden İbni Sina (Batılılar; in­sanın, ancak kesilip biçilerek tedavi edilebileceğini öngören bugünkü modern tıbbın ortaya çıkışına dek, yani 18. yüz­yıl sonlarına kadar, onu Avisenna adıyla haklı olarak gökle­re çıkarırlardı) ünlü eseri El-Kanun Fi’t-Tıbb’â& beslenme­yi şöyle tarif eder:

Beslenme, besin maddelerinin mizaç olarak, vücut yapı­sına benzer hale gelmesi ve böylece dokulardaki günlük yıp­ranma ve yırtılmaların, tamire uygun hale gelecek şekilde değişmesidir.”

Yine aynı eserinde ibni Sina büyümeyi “organların, ‘mekânla uygun münasebetler içinde’ gelişmesi” şeklinde ta­nımlar.