Altının Zekatı Ne Zaman Verilir ?

By | 2 Haziran 2014

Altının zekatı ne zaman verilir

Altının zekatı ne zaman verilir, altınların toplam ağırlığı yaklaşık 85 gr. kadar ya da daha fazla ise, borcu yoksa, kıt kanaat yaşamalarına rağmen, altınları bozdurmayıp onları, tam bir yıl (365 gün) elinde bulundurmuşsa, başka bir şeyi olmasa dahi Zekâtlarını vermesi gerekir. Altının zekatı ne zaman verilirin Hanefilerin görüşü budur.

Altının zekatı ne zaman verilir sorusunun Şafiilere ve başkalarına göre cevabı; kadının kullandığı ziynetleri onun elbisesi sayıldığı ve giyilen elbiseye de, değeri ne kadar olursa olsun, Zekât verilmeyeceği için kadın takıları için Zekât vermez.