Monthly Archives: Temmuz 2016

“Kem (Kötü) Göze Evet, Kem Söze Hayır” Diyenler

bakmak-gozBugün bir erkek, kendi yakınlarından bir kadına kem söz söylenmesi­ne razı olmaz. Hatta, adamına göre, söylenen kem söz, sahibinin ölü­müne kadar varan tepkilere yol açabilir. Fakat ne gariptir ki, aynı hassa­siyet kem gözler için gösterilmez. Başkalarına güzel görünmek için tepe­den tırnağa süslenip sokağa çıkan bir genç kız ya da kadın, adetâ: “Ey ahâli! Bana bakın. Yüzümü, gözlerimi, yanaklarımı, dudaklarımı, saçları­mı, ellerimi, ayaklarımı iyice görün. Görün de benim ne kadar güzel veçekici olduğumu anlayıp kabul edin…” dercesine tavırlar içerisindedir. Bu tavırlar ki, en iyimser ifadeyle göz zinasına yol açmaktadır. Gel gör ki, bu hâl, o kadının babasını, amcasını, dayısını, ağabeysini, kardeşini, eşi­ni, evlâdını, dostunu, ahbabını, arkadaşını rahatsız etmez. Kem sözü ku­lak duyup, eli tetiğe götürür de; kem gözü görüp, namus ve ahlâk anla­yışını harekete geçirmez.

Bütün bunlardan sonra, varılacak vahim nokta şudur: Bu gaye ve an­layış içinde yapılan süslenme, ister istemez fuhşu ve zinâyı teşvik eden, din ve ahlâk telâkkilerini değiştiren bu tahrikler; giderek davranışları da değiştirmekte ve birtakım eylemlere dönüştürmektedir.